Acerca de

מדיניות החזרות וביטול עסקה

באתר המנשא הנכון אנחנו מעונינות לאפשר להורים להתנסות במנשא על מנת לודא שאכן נרכש המנשא הנכון.
לשם כך קבענו מדיניות לביטול עסקה עם אפשרות להחזר כספי גם לאחר שפתחת וניסית את המוצר, בכפוף להתניות ולהגבלות המפורטות להלן:

א. הגדרת המונח התנסות 

 1. התנסות במוצר מוגבלת לשבוע ימים מהיום שהמנשא הגיע לידי הקונה בפועל, היינו היום בו נמסר המוצר לידי הקונה בנקודת מכירה, או היום המצוין במערכת מעקב המשלוחים של ספק המשלוחים אשר סיפק את המוצר. (*).

 2. ניתן להתנסות במוצר בבית בלבד.

 3. אין לכבס את המוצר, להסיר ממנו תויות או להשאיר עליו סימני שימוש מכל סוג בעת ההתנסות.

 4. אין להשתמש או להניח את המוצר בחללים ספוגים ריח עשן, טיגון וריחות חזקים אחרים.

 5. יש להקפיד לשמור על המוצר ואריזתו במצב בו קיבלת אותם במהלך ההתנסות.

 6. (*) במקרה של קניית מנשא תינוקות לפני הלידה ובמקרה זה בלבד, תקופת ההתנסות תחשב רק מהיום בו נפתחה האריזה (״נוהל יולדת״). כדי לממש את זכותך לנוהל יולדת יש לציין במעמד הקניה את תאריך הלידה המשוער, ולהתחיל את שבוע ההתנסות תוך חודש ימים לכל היותר מתאריך זה. תקופה של למעלה מחודש ושבוע מתאריך הלידה המשוער לא תחשב להתנסות. 
  6.א. על מנשא שנרכש במחיר מבצע (כגון: מבצעי ״Shopping IL״, בלק פריידי, חיסול סוף שנה או כל מבצע אחר) לא ינתן החזר כספי לאחר 14 ימים לכל היותר מיום הרכישה. בקניית מנשא לפני הלידה במחיר מבצע, ניתן להתנסות במנשא לפי כל תנאי ״נוהל יולדת״ אך בתום ההתנסות ניתן להחליפו כנגד זיכוי בלבד, ללא אפשרות להחזר כספי.

ב. מדיניות החזרות לאחר התנסות במוצר שנרכש באמצעות חנות האתר

ניתן לבצע ביטול עסקה בהתאם ובכפוף לכל הוראות הדין ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן תשמ”א 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) כאשר מתקיימים כל התנאים הבאים:

 1. המוצר הוחזר ארוז באריזת היצרן המקורית כשגם המוצר וגם האריזה במצב נקי חדש וללא פגמים, קרוב ככל האפשר למצב בו הגיעו לידי הקונה.

 2. לא בוצעה במוצר כל סוג התאמה אישית עבור המשתמש.

 3. העסקה בוטלה עד 7 ימים קלנדריים מיום קבלת המוצר, היינו היום המצוין במערכת מעקב המשלוחים של ספק המשלוחים אשר סיפק את המוצר, באמצעות פנייה במייל לכתובת info@minsaim.co.il ובציון מספר ההזמנה ותאריך קבלת המוצר.

 4. המוצר הוחזר למשרדי המנשא הנכון באמצעות המדבקה המצורפת למשלוח חזור חינם או בכל דרך אחרת על חשבון הקונה.
  הקונה המציא אסמכתא למשלוח חזור לא יאוחר מ 7 ימים קלנדריים ממועד ההודעה על ביטול העסקה.

 5. החזר כספי
  5.א. כספו של המשתמש יושב לו תוך 14 יום מקבלת המוצר במשרדי המנשא הנכון באריזתו המקורית ובמצב חדש, למעט דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש”ח, לפי הנמוך מביניהם.
  5.ב. ההחזר הכספי יבוצע כמקובל באמצעות זיכוי של אמצעי התשלום אשר דרכו בוצעה הרכישה באתר.
  5.ג. אם תיבחר דרך אחרת להחזרת התשלום היא תהא ע”פ החלטת המנשא הנכון.
  5.ד. לא ינתן החזר כספי על משלוח מכל סוג.

 6. רכישת מנשא תינוקות במחיר מלא מזכה את הקונה במפגש אחד של הדרכה בזום ללא עלות, או מפגש אחד של הדרכה פנים אל פנים בתוספת תשלום מופחת לפי התעריפים הנקובים בדף הדרכת מנשאים ובכפוף להגבלות העדכניות על קבלת קהל בעסקי מסחר.
  6.א במקרה שהזכות להדרכה מומשה במהלך שבוע ההתנסות ולאחר מכן המנשא הוחזר בהתאם לתנאי ההתנסות המפורטים לעיל, תקוזז מההחזר הכספי העלות המלאה של ההדרכה לפי תעריף של הדרכה ללא רכישה כמפורט בדף הדרכת מנשאים.
  6.ב רכישת מוצר שאינו מנשא לתינוקות אינה מזכה את הקונה בהדרכה מכל סוג. 

 7. מנשא תינוקות שנרכש במסגרת מבצע (כגון: מבצעי ״Shopping IL״, בלק פריידי, חיסול עודפים, סוג ב או כל מבצע אחר) אינו כולל זכאות להדרכה ללא עלות בזום ו/או לפגישת הדרכה פנים אל פנים בתעריף מופחת, אלא אם כן צוין אחרת בפרטי המבצע.
  7.א. באפשרות הקונה לתאם פגישת הדרכה לבחירתו בתוספת תשלום מלא בתעריף הדרכה ללא רכישה לפי התעריפים הנקובים בדף הדרכת מנשאים וללא אפשרות להחזר כספי מרגע שההדרכה התקיימה.

 8. במקרה של מוצר שהוחזר עם סימני שימוש (כגון: ריח של כביסה, כתמים שאינם ניתנים להסרה ללא כביסה, באריזה חסרה/פגומה, או כל מקרה אחר שהוביל לירידת ערך המוצר לפי שיקול דעתו של אתר המנשא הנכון), למנשא הנכון שמורה הזכות להציע לקונה החזר כספי חלקי או זיכוי חלקי או לשלול את זכותו של הקונה לכל החזר או זיכוי שהם, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדית של המנשא הנכון ובהתאם לנסיבות הענין.
  8.ב. מוצר שנרכש במסגרת מבצע (כגון: מבצעי ״Shopping IL״, בלק פריידי, חיסול סוף שנה או כל מבצע אחר) ניתן להחזיר במצב חדש בלבד.
  לא ינתן החזר כספי או זיכוי ולו חלקי על מנשא שנרכש במבצע והוחזר ללא אריזה/עם אריזה פגומה ו/או עם סימני שימוש מכל סוג שהוא.

 9. באפשרות הקונה להמיר את ההחזר הכספי בזיכוי לרכישת מוצר אחר. ככל והמוצר שהוחזר עמד בתנאים המפורטים לעיל והוחזר באריזתו המקורית ללא סימני שימוש וכביסה הקונה זכאי לקבל זיכוי בשווי 100% ממחיר המוצר כפי שמצוין על גבי החשבונית שהונפקה לקונה במועד הרכישה. הזיכוי ניתן למימוש עד שנתיים מיום ביצוע העסקה המקורית וניתן לממשו בחנות האתר או בנקודת מכירה של המנשא הנכון.

ג. מדיניות החזרות לאחר התנסות במוצר שנרכש דרך מדריכה בנקודת מכירה

ברכישת מנשא בנקודת מכירה המופיעה ברשימת נקודות המכירה באתר המנשא הנכון והתנסות בהתאם להגבלות המפורטות במדיניות זו, ניתן לבצע ביטול עסקה בהתאם ובכפוף לכל הוראות הדין ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) כאשר מתקיימים כל התנאים הבאים:

 1. המוצר הוחזר ארוז באריזת היצרן המקורית במצב קרוב ככל האפשר לאופן בו הגיע לידי הקונה, עם כל התויות, הוראות השימוש ומסמכים אחרים שנמצאו בתוך המארז, וללא סימני שימוש (כגון כביסה, כתמים או כל סימן אחר המאפשר להבחין בינו לבין מנשא חדש).

 2. השימוש שנעשה במוצר עונה על ההגדרה של התנסות כאמור לעיל.

 3. לא בוצעה במוצר כל סוג התאמה אישית עבור הקונה.

 4. הקונה ביטל את העסקה עד 7 ימים קלנדריים מיום רכישת המוצר באמצעות פנייה לנקודת המכירה בה בוצעה הרכישה (ניתן לברר את פרטי ההתקשרות של נקודת המכירה במייל info@minsaim.co.il).

 5. המוצר הוחזר על חשבון הקונה אל נקודת המכירה בה נרכש תוך 7 ימים קלנדריים ממועד ההודעה על ביטול העסקה.

 6. החזר כספי:
  6.א. כספו של הקונה יושב תוך 14 יום מקבלת המוצר בנקודת המכירה באריזתו המקורית ובמצב חדש, בקיזוז מחיר השירות שניתן למשתמש לפי התעריף הנקוב בדף הדרכת מנשאים.
  6.ב. באפשרות המדריכה בנקודת המכירה להפחית מההחזר הכספי גם דמי ביטול עסקה בשיעור 5% או 100 ש”ח, לפי הנמוך מביניהם ולפי שיקול דעתה.
  6.ג. במקרה שהמוצר נשלח אל הקונה והקונה שילם עבור המשלוח, לא יוחזר תשלום עבור דמי משלוח.
  6.ד. ההחזר הכספי יבוצע בהתאם לאופן ביצוע התשלום המקורי:

  - תשלום במזומן יוחזר במזומן, בשיק מזומן או באמצעות אפליקצית תשלום.
  - תשלום בשיק שנפרע יוחזר עד 5 ימים קלנדריים מיום הפירעון במזומן או בשיק מזומן.
  - תשלום באשראי יוחזר במזומן, שיק מזומן, אפליקציית תשלום או באמצעות זיכוי כרטיס האשראי.
  - תשלום באמצעות אפליקציות תשלומים (כגון: ביט, פייבוקס) יוחזר במזומן, שיק מזומן או באמצעות אותה אפליקציה.

 7. החזרת מוצר עם סימני שימוש
  במקרה של מוצר שהוחזר עם סימני שימוש (כגון: ריח של כביסה, כתמים שאינם ניתנים להסרה ללא כביסה, אריזה חסרה/פגומה, או כל מקרה אחר שהוביל לירידת ערך המוצר לפי שיקול דעתה של המדריכה בנקודת המכירה בה בוצעה הרכישה), למדריכה שמורה הזכות להציע לקונה החזר כספי חלקי או זיכוי חלקי או לשלול את זכותו של הקונה לכל החזר או זיכוי שהם, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לנסיבות הענין.

 8. החלפה למנשא אחר או קבלת זיכוי למימוש עתידי
  8.א. באפשרות הקונה להמיר את ההחזר הכספי בזיכוי לרכישת מוצר אחר.
  8.ב. במידה והמוצר שהוחזר עמד בכל תנאים המפורטים לעיל לרבות שימוש העונה על ההגדרה של התנסות כאמור בתקנון זה לעיל, והוחזר באריזתו המקורית ללא סימני שימוש וכביסה, הקונה זכאי לקבל זיכוי בשווי 100% ממחיר המוצר כפי שמצוין על גבי הקבלה/חשבונית שהונפקה לקונה במועד הרכישה.
  8.ג. הזיכוי ניתן למימוש מיידי בנקודת המכירה בה בוצעה הרכישה, או לשמירה כשובר זיכוי למימוש למשך שנתיים מיום ביצוע העסקה המקורית באותה נקודת מכירה.

ד. מדיניות החזרות ומימוש גיפטקארד

 1. ניתן לרכוש באתר המנשא הנכון גיפטקארד בסכום לבחירת הלקוח.

 2. הגיפטקארד ניתן למימוש בקנייה אונליין או דרך נקודת מכירה רשמית של המנשא הנכון במשך שנתיים מיום הקנייה.

 3. הגיפטקארד יסופק ללקוח כקוד קופון שישלח בדואר אלקטרוני.

 4. ניתן לקבל החזר כספי על גיפטקארד שלא מומש בניכוי 3% דמי ביטול עסקה, או החזר כספי חלקי על גיפטקארד שמומש באופן חלקי בניכוי 3% דמי ביטול עסקה מהסכום שנותר ללא מימוש, למשך שנתיים מיום הקנייה.
  ההחזר יבוצע בהתאם למקובל באמצעות זיכוי של אמצעי התשלום אשר דרכו בוצעה הרכישה באתר.
  אם תיבחר דרך אחרת להחזרת התשלום היא תהא ע”פ החלטת המנשא הנכון.

ה. משלוחים

 1. בעת ביצוע הזמנה בחנות אונליין , המנשא הנכון ידאג לאספקת המוצר לכתובת שהוקלדה ע״י הקונה באמצעי המשלוח שנבחר ע״י הקונה.

 2. המוצר יימסר ע״י המנשא הנכון לספק המשלוחים הנבחר בתוך 1 ימי עסקים לכל היותר ממועד אישור התשלום.

 3. חברת המשלוחים תספק את המוצר לקונה בהתאם ללו״ז הנקוב בדף משלוחים.

 4. המנשא הנכון יספק לקונה מספר משלוח וקישור למעקב אחרי סטטוס המשלוח.
  באחריות הקונה:
  4.א. לודא שהוזנו מייל ומספר נייד תקינים ללא שגיאות הקלדה בעת ביצוע ההזמנה בחנות אונליין.
  4.ב. ליצור קשר עם המנשא הנכון אם לא התקבל כל מידע לגבי המשלוח במהלך שני ימי עסקים לאחר ההזמנה.
  4.ג. לידע את המנשא הנכון במעמד ביצוע ההזמנה אם ברשותו טלפון כשר שאינו מקבל סמסים או ווטסאפ.

 5. בהזמנת משלוח למרכז מסירה, המשלוח זמין לאיסוף למשך מספר מוגבל של ימי עסקים.
  5.א. באחריות הקונה להגיע למרכז המסירה במועד או להודיע למנשא הנכון מבעוד מועד על בקשה להשאיר את המשלוח במרכז המסירה לזמן ארוך יותר.

 6. בהזמנת משלוח עד הבית, באחריות הקונה לענות לשיחת הטלפון מהשליח ולאפשר את המסירה במהלך שעות העבודה.

 7. במקרה של עיכוב או תקלה כתוצאה מהתנהלות הקונה (כגון: הזנת פרטי התקשרות שגויים, חוסר זמינות, העדר עדכון בדבר טלפון כשר, אי הגעה לאיסוף משלוח במועד או כל התנהלות אחרת שאינה בשליטת המנשא הנכון) לא ינתן החזר כספי או פיצוי על העיכוב.

 8. במקרה של משלוח שהוחזר למחסן כתוצאה מכשל בעת המסירה בשל התנהלות הקונה (כגון: הזנת פרטי התקשרות שגויים, חוסר זמינות, העדר עדכון בדבר טלפון כשר, אי הגעה לאיסוף משלוח במועד או כל התנהלות אחרת שאינה בשליטת המנשא הנכון) ניתן לתאם משלוח חוזר בתשלום נוסף בהתאם לתעריפים הנקובים בדף משלוחים או לבצע ביטול עסקה כנגד החזר כספי בהתאם למדיניות ההחזרות המפורטת לעיל, בקיזוז עלות המשלוח+5% דמי ביטול עסקה.


 

עדכון אחרון: 22.3.2022