המנשא הנכון מעונין לאפשר למשתמש להתנסות במנשא על מנת לודא שאכן רכש את המנשא הנכון.
לשם כך נקבעה ע״י המנשא הנכון מדיניות לביטול עסקה לאחר שהמשתמש פתח והשתמש במוצר, כלומר אינו זכאי לבטלה על פי חוק הגנת הצרכן, אך כן זכאי לבטלה בקניה דרך המנשא הנכון ובלבד שהשימוש בוצע בהתאם להגבלות המפורטות להלן:

 

הגדרת המונח ״התנסות״

 • התנסות במנשא מוגבלת לשבוע ימים מהיום שהמנשא הגיע לידי המשתמש בפועל, היינו היום בו נמסר המנשא לידי המשתמש בנקודת מכירה, או היום המצוין במערכת מעקב המשלוחים של ספק המשלוחים אשר סיפק את המוצר. (*).
 • ניתן להתנסות במנשא בבית בלבד.
 • אין לכבס את המנשא, להסיר ממנו תויות או להשאיר עליו סימני שימוש מכל סוג בעת ההתנסות.
 • אין להשתמש או להניח את המנשא בחללים ספוגים ריח עשן, טיגון וריחות חזקים אחרים.
 • יש להקפיד לשמור על המנשא והאריזה במצב בו קיבלת אותם במהלך ההתנסות.
 • ניתן להתנסות במנשא אחד או שניים לכל היותר בו זמנית.
 • (*) במקרה של קניית מנשא לפני הלידה בלבד, תקופת ההתנסות תחשב רק מהיום בו נפתחה האריזה (״נוהל יולדת״). כדי לממש את זכותך לנוהל יולדת יש לציין במעמד הקניה את תאריך הלידה המשוער, ולהתחיל את שבוע ההתנסות תוך חודש ימים לכל היותר מתאריך זה. תקופה של למעלה מחודש ושבוע מתאריך הלידה המשוער לא תחשב להתנסות.

מדיניות החזרות לאחר התנסות במוצר לאחר רכישה באמצעות חנות האתר

המשתמש אשר רכש מנשא בחנות האתר, והתנסה במנשא בהתאם להגבלות המפורטות בתקנון זה להלן, יכול לבצע ביטול עסקה בהתאם ובכפוף לכל הוראות הדין ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן תשמ”א 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) כאשר מתקיימים כל התנאים הבאים:

 • המוצר יוחזר ארוז באריזתו המקורית במצב קרוב ככל האפשר לאופן בו הגיע לידי המשתמש, ללא סימני שימוש כגון כביסה, כתמים או כל סימן אחר המאפשר להבחין בינו לבין מנשא חדש.
 • השימוש שנעשה במוצר עונה על ההגדרה של התנסות כאמור בתקנון זה לעיל.
 • לא ניתן להחזיר מוצר אשר בוצעה בו התאמה אישית עבור המשתמש.
 • המשתמש ביטל את העסקה עד 7 ימים קלנדריים מיום קבלת המוצר, היינו היום המצוין במערכת מעקב המשלוחים של ספק המשלוחים אשר סיפק את המוצר, באמצעות פנייה במייל לכתובת info@minsaim.co.il ובציון מספר ההזמנה ותאריך קבלת המוצר.
 • המוצר יוחזר על חשבון המשתמש למשרדי המנשא הנכון בכתובת קיבוץ גבעת ברנר, מיקוד 6094800. על המשתמש  להעביר לידי המנשא הנכון אסמכתא למשלוח המוצר לא יאוחר מ 7 ימים קלנדריים ממועד ההודעה ביטול העסקה.
 • כספו של המשתמש יושב לו תוך 14 יום מקבלת המוצר במשרדי המנשא הנכון באריזתו המקורית ובמצב חדש, למעט דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש”ח, לפי הנמוך מביניהם, וקיזוז עלות משלוח בהתאם לסוג המשלוח שנבחר בעת ביצוע ההזמנה באתר (19 ש״ח למשלוח למרכז מסירה, 39 ש״ח למשלוח עם שליח עד הבית או 89 ש״ח למשלוח לחו״ל).
 • במקרה שהמשתמש מימש את זכותו במהלך שבוע ההתנסות לפגישת הדרכה פנים אל פנים עם מדריכה מטעם המנשא הנכון בתוספת תשלום, עלות ההדרכה המלאה כפי שהיא מפורטת בדף ״הדרכת מנשאים״ תקוזז מההחזר הכספי.
 • במקרה של מוצר שיוחזר עם סימני שימוש כגון: ריח של כביסה, כתמים שאינם ניתנים להסרה ללא כביסה או באריזה חסרה/פגומה, או בכל מקרה אחר של ירידת ערך המוצר, למנשא הנכון שמורה הזכות לקזז מההחזר הכספי סכום נוסף כפיצוי לפי שיקול דעתו.
 • ההחזר הכספי יבוצע בהתאם למקובל באמצעות זיכוי של אמצעי התשלום אשר דרכו בוצעה הרכישה באתר. אם תיבחר דרך אחרת להחזרת התשלום היא תהא ע”פ החלטת המנשא הנכון.
 • באפשרות המשתמש להמיר את ההחזר הכספי בזיכוי לרכישת מוצר אחר. במידה והמוצר שהוחזר עמד בתנאים המפורטים לעיל והוחזר באריזתו המקורית ללא סימני שימוש וכביסה המשתמש זכאי לזיכוי בשווי 100% ממחיר המוצר כפי שמצוין על גבי החשבונית שהונפקה למשתמש במועד הרכישה. הזיכוי ניתן למימוש מיידי בחנות האתר או לשמירה כשובר זיכוי למימוש למשך שנתיים מיום ביצוע העסקה המקורית בחנות האתר או בכל נקודות המכירה של המנשא הנכון.

מדיניות החזרות לאחר התנסות במוצר לאחר רכישה בנקודת מכירה

המשתמש אשר רכש מנשא בנקודת מכירה המופיעה ברשימת נקודות המכירה באתר המנשא הנכון, או במסגרת בוקר של מנשאים אשר התקיים מטעם נקודת מכירה כנ״ל, והתנסה במנשא בהתאם להגבלות המפורטות בתקנון זה להלן, יכול לבצע ביטול עסקה בהתאם ובכפוף לכל הוראות הדין ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) כאשר מתקיימים כל התנאים הבאים:

 • המוצר יוחזר ארוז באריזתו המקורית במצב קרוב ככל האפשר לאופן בו הגיע לידי המשתמש, ללא סימני שימוש כגון כביסה, כתמים או כל סימן אחר המאפשר להבחין בינו לבין מנשא חדש.
 • השימוש שנעשה במוצר עונה על ההגדרה של התנסות כאמור בתקנון זה לעיל.
 • לא ניתן להחזיר מוצר אשר בוצעה בו התאמה אישית עבור המשתמש.
 • המשתמש ביטל את העסקה עד 7 ימים קלנדריים מיום רכישת המוצר באמצעות פנייה בטלפון לנקודת המכירה בה בוצעה הרכישה. ניתן לברר את מספר הטלפון במייל info@minsaim.co.il.
 • המוצר יוחזר על חשבון המשתמש אל נקודת המכירה בה נרכש ביום הביטול או עד 7 ימים קלנדריים ממועד הביטול, לכל המאוחר.
 • כספו של המשתמש יושב לו תוך 14 יום מקבלת המוצר בנקודת המכירה באריזתו המקורית ובמצב חדש, בקיזוז מחיר השירות שניתן למשתמש כמפורט בדף ״הדרכת מנשאים״ (הדרכה בבית המדריכה/בבית הלקוח) או בדף ״בוקר של מנשאים״.
 • באפשרות נקודת המכירה להפחית מההחזר הכספי גם דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש”ח, לפי הנמוך מביניהם.
 • במקרה שהמוצר נשלח אל המשתמש והמשתמש שילם עבור המשלוח, לא יוחזר תשלום עבור דמי משלוח.
 • ההחזר הכספי יבוצע בהתאם לאופן ביצוע התשלום המקורי:
  • תשלום במזומן יוחזר במזומן או בשיק מזומן.
  • תשלום בשיק שנפרע יוחזר עד 5 ימים קלנדריים מיום הפירעון במזומן או בשיק מזומן.
  • תשלום באשראי יוחזר במזומן, שיק מזומן או באמצעות זיכוי כרטיס האשראי.
  • תשלום באמצעות אפליקציות תשלומים (כגון: ביט, פייבוקס) יוחזר במזומן, שיק מזומן או באמצעות אותה אפליקציה.
 • במקרה של מוצר שיוחזר עם סימני שימוש או באריזה חסרה/פגומה, או בכל מקרה אחר של ירידת ערך המוצר, לנקודת המכירה שמורה הזכות לקזז מההחזר הכספי סכום נוסף כפיצוי לפי שיקול דעתה.
 • באפשרות המשתמש להמיר את ההחזר הכספי בזיכוי לרכישת מוצר אחר. במידה והמוצר שהוחזר עמד בכל תנאים המפורטים לעיל לרבות שימוש העונה על ההגדרה של התנסות כאמור בתקנון זה לעיל, והוחזר באריזתו המקורית ללא סימני שימוש וכביסה, המשתמש זכאי לזיכוי בשווי 100% ממחיר המוצר כפי שמצוין על גבי הקבלה/חשבונית שהונפקה למשתמש במועד הרכישה. הזיכוי ניתן למימוש מיידי בנקודת המכירה בה בוצעה הרכישה או לשמירה כשובר זיכוי למימוש למשך שנתיים מיום ביצוע העסקה המקורית באותה נקודת מכירה.
עדכון אחרון: 29.04.2019
Loading...
×
×

עגלת קניות