המנשא הנכון מעונין לאפשר למשתמש להתנסות במנשא על מנת לודא שאכן רכש את המנשא הנכון.
לשם כך נקבעה ע״י המנשא הנכון מדיניות לביטול עסקה לאחר שהמשתמש פתח והשתמש במוצר, כלומר אינו זכאי לבטלה על פי חוק הגנת הצרכן, אך כן זכאי לבטלה בקניה דרך המנשא הנכון ובלבד שהשימוש בוצע בהתאם להגבלות המפורטות להלן:

הגדרת המונח ״התנסות״

 1. התנסות במנשא מוגבלת לשבוע ימים מהיום שהמנשא הגיע לידי המשתמש בפועל, היינו היום בו נמסר המנשא לידי המשתמש בנקודת מכירה, או היום המצוין במערכת מעקב המשלוחים של ספק המשלוחים אשר סיפק את המוצר. (*).
 2. ניתן להתנסות במנשא בבית בלבד.
 3. אין לכבס את המנשא, להסיר ממנו תויות או להשאיר עליו סימני שימוש מכל סוג בעת ההתנסות.
 4. אין להשתמש או להניח את המנשא בחללים ספוגים ריח עשן, טיגון וריחות חזקים אחרים.
 5. יש להקפיד לשמור על המנשא והאריזה במצב בו קיבלת אותם במהלך ההתנסות.
 6. ניתן להתנסות במנשא אחד או שניים לכל היותר בו זמנית.
 7. (*) במקרה של קניית מנשא לפני הלידה בלבד, תקופת ההתנסות תחשב רק מהיום בו נפתחה האריזה (״נוהל יולדת״). כדי לממש את זכותך לנוהל יולדת יש לציין במעמד הקניה את תאריך הלידה המשוער, ולהתחיל את שבוע ההתנסות תוך חודש ימים לכל היותר מתאריך זה. תקופה של למעלה מחודש ושבוע מתאריך הלידה המשוער לא תחשב להתנסות. 
  7.1 על מנשא שנרכש במחיר מבצע (כגון: מבצעי ״Shopping IL״, בלק פריידי, חיסול סוף שנה או כל מבצע אחר) לא ינתן החזר כספי לאחר 14 ימים לכל היותר מיום הרכישה. בקניית מנשא לפני הלידה במחיר מבצע, ניתן להתנסות במנשא לפי כל תנאי ״נוהל יולדת״ אך בתום ההתנסות ניתן להחליפו כנגד זיכוי בלבד, ללא אפשרות להחזר כספי.

מדיניות החזרות לאחר התנסות במוצר שנרכש באמצעות חנות האתר

משתמש אשר רכש מנשא בחנות האתר, והתנסה במנשא בהתאם להגבלות המפורטות בתקנון זה להלן, יכול לבצע ביטול עסקה בהתאם ובכפוף לכל הוראות הדין ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן תשמ”א 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) כאשר מתקיימים כל התנאים הבאים:

 1. המוצר יוחזר ארוז באריזתו המקורית במצב קרוב ככל האפשר לאופן בו הגיע לידי המשתמש, ללא סימני שימוש כגון כביסה, כתמים או כל סימן אחר המאפשר להבחין בינו לבין מנשא חדש.
 2. השימוש שנעשה במוצר עונה על ההגדרה של התנסות כאמור בתקנון זה לעיל.
 3. לא ניתן להחזיר מוצר אשר בוצעה בו התאמה אישית עבור המשתמש.
 4. המשתמש ביטל את העסקה עד 7 ימים קלנדריים מיום קבלת המוצר, היינו היום המצוין במערכת מעקב המשלוחים של ספק המשלוחים אשר סיפק את המוצר, באמצעות פנייה במייל לכתובת info@minsaim.co.il ובציון מספר ההזמנה ותאריך קבלת המוצר.
 5. המוצר יוחזר למשרדי המנשא הנכון (לנוחותך, כאן יש פרטים על דרכי ההחזרה העומדות לרשותך) לא יאוחר מ 7 ימים קלנדריים ממועד ההודעה על ביטול העסקה. 
 6. כספו של המשתמש יושב לו תוך 14 יום מקבלת המוצר במשרדי המנשא הנכון באריזתו המקורית ובמצב חדש, למעט דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש”ח, לפי הנמוך מביניהם. לא ינתן החזר כספי על משלוח מכל סוג.
  6.1 לתשומת לבך: בביטול עסקה מלא של הזמנה שנשלחה עם משלוח חינם למרכז מסירה, עלות המשלוח תקוזז מההחזר הכספי  כפי מפורט בעמוד משלוחים.
 7. משתמש שרכש מנשא במחיר מלא זכאי לקבל הדרכה פנים אל פנים בתוספת תשלום לפי התעריפים הנקובים בדף הדרכת מנשאים ובכפוף להגבלות על קבלת קהל בעסקי מסחר בהתאם להנחיות הממשלה העדכניות.
  במקרה שהמשתמש מימש את זכותו זו במהלך שבוע ההתנסות והחזיר את המנשא בהתאם לתנאי ההתנסות המפורטים לעיל, תקוזז מההחזר הכספי העלות המלאה של פגישת הדרכה לפי תעריף של הדרכה ללא רכישה לפי התעריפים הנקובים בדף הדרכת מנשאים.
 8. מנשא שנרכש במחיר מבצע (כגון: מבצעי ״Shopping IL״, בלק פריידי, חיסול סוף שנה או כל מבצע אחר) אינו כולל זכאות להדרכה ללא עלות בוידאו ו/או לפגישת הדרכה פנים אל פנים בתעריף מופחת. באפשרות המשתמש לתאם פגישת הדרכה לבחירתו בתוספת תשלום מלא בתעריף הדרכה ללא רכישה לפי התעריפים הנקובים בדף הדרכת מנשאים.
  לאחר החזרת מוצר שנרכש במחיר מבצע לא ינתן החזר כספי עבור הדרכה מכל סוג.
 9. במקרה של מוצר שיוחזר עם סימני שימוש כגון: ריח של כביסה, כתמים שאינם ניתנים להסרה ללא כביסה או באריזה חסרה/פגומה, או בכל מקרה אחר של ירידת ערך המוצר, למנשא הנכון שמורה הזכות להציע ללקוח החזר כספי חלקי או זיכוי חלקי או לשלול את זכותו של המשתמש לכל החזר או זיכוי שהם, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדית של אתר המנשא הנכון ובהתאם לנסיבות הענין.
  מנשא שנרכש במחיר מבצע (כגון: מבצעי ״Shopping IL״, בלק פריידי, חיסול סוף שנה או כל מבצע אחר) ניתן להחזיר במצב חדש בלבד. לא ינתן החזר כספי או זיכוי ולו חלקי על מנשא שנרכש במבצע והוחזר ללא אריזה/עם אריזה פגומה ו/או עם סימני שימוש מכל סוג שהוא.
 10. ההחזר הכספי יבוצע בהתאם למקובל באמצעות זיכוי של אמצעי התשלום אשר דרכו בוצעה הרכישה באתר. אם תיבחר דרך אחרת להחזרת התשלום היא תהא ע”פ החלטת המנשא הנכון.
 11. באפשרות המשתמש להמיר את ההחזר הכספי בזיכוי לרכישת מוצר אחר. במידה והמוצר שהוחזר עמד בתנאים המפורטים לעיל והוחזר באריזתו המקורית ללא סימני שימוש וכביסה המשתמש זכאי לזיכוי בשווי 100% ממחיר המוצר כפי שמצוין על גבי החשבונית שהונפקה למשתמש במועד הרכישה. הזיכוי ניתן למימוש מיידי בחנות האתר או לשמירה כשובר זיכוי למימוש למשך שנתיים מיום ביצוע העסקה המקורית בחנות האתר או בכל נקודות המכירה של המנשא הנכון.

מדיניות החזרות לאחר התנסות במוצר שנרכש בנקודת מכירה

המשתמש אשר רכש מנשא בנקודת מכירה המופיעה ברשימת נקודות המכירה באתר המנשא הנכון והתנסה במנשא בהתאם להגבלות המפורטות בתקנון זה להלן, יכול לבצע ביטול עסקה בהתאם ובכפוף לכל הוראות הדין ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) כאשר מתקיימים כל התנאים הבאים:

 1. המוצר יוחזר ארוז באריזתו המקורית במצב קרוב ככל האפשר לאופן בו הגיע לידי המשתמש, ללא סימני שימוש כגון כביסה, כתמים או כל סימן אחר המאפשר להבחין בינו לבין מנשא חדש.
 2. השימוש שנעשה במוצר עונה על ההגדרה של התנסות כאמור בתקנון זה לעיל.
 3. לא ניתן להחזיר מוצר אשר בוצעה בו התאמה אישית עבור המשתמש.
 4. המשתמש ביטל את העסקה עד 7 ימים קלנדריים מיום רכישת המוצר באמצעות פנייה בטלפון לנקודת המכירה בה בוצעה הרכישה. ניתן לברר את מספר הטלפון במייל info@minsaim.co.il.
 5. המוצר יוחזר על חשבון המשתמש אל נקודת המכירה בה נרכש ביום הביטול או עד 7 ימים קלנדריים ממועד הביטול, לכל המאוחר.
 6. כספו של המשתמש יושב לו תוך 14 יום מקבלת המוצר בנקודת המכירה באריזתו המקורית ובמצב חדש, בקיזוז מחיר השירות שניתן למשתמש כמפורט בדף ״הדרכת מנשאים״.
 7. באפשרות נקודת המכירה להפחית מההחזר הכספי גם דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש”ח, לפי הנמוך מביניהם.
 8. במקרה שהמוצר נשלח אל המשתמש והמשתמש שילם עבור המשלוח, לא יוחזר תשלום עבור דמי משלוח.
 9. ההחזר הכספי יבוצע בהתאם לאופן ביצוע התשלום המקורי:
  • תשלום במזומן יוחזר במזומן או בשיק מזומן.
  • תשלום בשיק שנפרע יוחזר עד 5 ימים קלנדריים מיום הפירעון במזומן או בשיק מזומן.
  • תשלום באשראי יוחזר במזומן, שיק מזומן או באמצעות זיכוי כרטיס האשראי.
  • תשלום באמצעות אפליקציות תשלומים (כגון: ביט, פייבוקס) יוחזר במזומן, שיק מזומן או באמצעות אותה אפליקציה.
 10. במקרה של מוצר שיוחזר עם סימני שימוש או באריזה חסרה/פגומה, או בכל מקרה אחר של ירידת ערך המוצר, לנקודת המכירה שמורה הזכות לקזז מההחזר הכספי סכום נוסף כפיצוי לפי שיקול דעתה.
 11. באפשרות המשתמש להמיר את ההחזר הכספי בזיכוי לרכישת מוצר אחר. במידה והמוצר שהוחזר עמד בכל תנאים המפורטים לעיל לרבות שימוש העונה על ההגדרה של התנסות כאמור בתקנון זה לעיל, והוחזר באריזתו המקורית ללא סימני שימוש וכביסה, המשתמש זכאי לזיכוי בשווי 100% ממחיר המוצר כפי שמצוין על גבי הקבלה/חשבונית שהונפקה למשתמש במועד הרכישה. הזיכוי ניתן למימוש מיידי בנקודת המכירה בה בוצעה הרכישה או לשמירה כשובר זיכוי למימוש למשך שנתיים מיום ביצוע העסקה המקורית באותה נקודת מכירה.

מדיניות החזרות ומימוש שוברי מתנה

 1. ניתן לרכוש באתר המנשא הנכון שובר מתנה בסכום לבחירת הלקוח.
 2. השובר ניתן למימוש בקנייה אונליין או דרך נקודת מכירה רשמית של המנשא הנכון במשך שנתיים מיום הקנייה.
 3. השובר יסופק ללקוח כקובץ תמונה דיגיטלי, עליו מצוין קוד קופון למימוש סכום השובר בקנייה בחנות אונליין.
 4. ניתן לקבל החזר כספי על שובר שלא מומש, בניכוי 5% דמי ביטול עסקה, למשך שנתיים מיום הקנייה. ההחזר יבוצע בהתאם למקובל באמצעות זיכוי של אמצעי התשלום אשר דרכו בוצעה הרכישה באתר. אם תיבחר דרך אחרת להחזרת התשלום היא תהא ע”פ החלטת המנשא הנכון.
 5. ניתן לקבל החזר כספי חלקי על שובר שמומש באופן חלקי בניכוי 5% דמי ביטול עסקה מהסכום שנותר ללא מימוש, למשך שנתיים מיום הקנייה. ההחזר יבוצע בהתאם למקובל באמצעות זיכוי של אמצעי התשלום אשר דרכו בוצעה הרכישה באתר. אם תיבחר דרך אחרת להחזרת התשלום היא תהא ע”פ החלטת המנשא הנכון.

משלוחים

 1. המנשא הנכון ידאג לאספקת המוצר הנרכש ע״י המשתמש לכתובת שהוקלדה בארץ או בחו״ל, באמצעי המשלוח שנבחר ע״י הגולש.
 2. המוצר יימסר ע״י המנשא הנכון לספק המשלוחים הנבחר בתוך 2 ימי עסקים לכל היותר ממועד אישור התשלום ויסופק למשתמש בהתאם ללו״ז הנקוב בדף המשלוחים.
 3. המנשא הנכון מתחייב לשלוח למייל ולטלפון הנייד של הלקוח כפי שהוזנו בעת ביצוע ההזמנה מספר משלוח וקישור למעקב אחרי סטטוס המשלוח.
 4. על הלקוח לודא שהפרטים הגיעו למייל או לטלפון הנייד שלו תוך יומיים לכל היותר ממועד ההזמנה. באחריות הלקוח ליצור קשר עם המנשא הנכון אם לא התקבל כל מייל או סמס, ולידע את המנשא הנכון אם ברשותו טלפון כשר שאינו מקבל סמסים או ווטסאפ.
 5. בהזמנת משלוח למרכז מסירה, המשלוח זמין לאיסוף בין 2-4 ימי עסקים בלבד (תלוי בסוג מרכז המסירה- משך הזמן המדויק מפורט במייל המכיל את פרטי המשלוח). באחריות הלקוח להגיע למרכז המסירה במועד או להודיע למנשא הנכון מבעוד מועד על בקשה להשאיר את המשלוח במרכז המסירה לזמן ארוך יותר.
 6. בהזמנת משלוח עד הבית באחריות הלקוח לענות לשיחת הטלפון מהשליח ולאפשר את המסירה במהלך שעות העבודה.
 7. במקרה של משלוח שיוחזר למחסן כתוצאה מכשל בעת המסירה בשל התנהלות הלקוח, כגון: לקוח שלא היה זמין לשליח, לא עדכן על היות הנייד שלו כשר או לא הגיע במועד למרכז המסירה, ניתן לתאם משלוח חוזר בתשלום נוסף בהתאם לתעריפים הנקובים בדף משלוחים או לבצע ביטול עסקה כנגד החזר כספי בהתאם למדיניות ההחזרות המפורטת לעיל, בקיזוז עלות המשלוח+5% דמי ביטול עסקה.
עדכון אחרון: 25.4.2021
Call Now Button
Loading...
×
×

עגלת קניות

×