top of page

כללי בטיחות לשימוש במנשא

כללי בטיחות לשימוש במנשא


רלוונטיים לכל מנשא, כל תנוחה וכל גיל

פגים, תינוקות במשקל נמוך, תינוקות חולים, תינוקות עם קשיי נשימה ותינוקות בשבועות הראשונים לחייהם מחייבים תשומת לב מיוחדת והקפדה יתרה על דרכי אויר פתוחות. מומלץ להתיעץ עם גורם רפואי לפני השימוש במנשא.

 1. יש להקפיד שפני התינוק יהיו חשופות וגלויות לעיניך בכל משך השימוש במנשא.

 2. יש לודא שיש בכל עת מרחק של אצבע לפחות בין סנטר התינוק והחזה שלו על מנת למנוע חסימה של קנה הנשימה.

 3. יש להקפיד שגוף התינוק ימצא תמיד גבוה מהטבור שלך, וראשו קרוב לעצם הבריח שלך. אם התינוק נמוך יותר - המנשא רפוי מדי.

 4. יש לבחור את המידה הנכונה לפי מידות גופך, או להדק את המנשא היטב כשהוא ניתן לכוונון. כשהמנשא מהודק היטב התינוק יהיה צמוד אליך כך שאינו יכול להסתובב או לשנות תנוחה בתוך המנשא, והמנשא צריך להרגיש מאד צמוד ומעט לוחץ. מנשא רפוי אינו בטיחותי.

 5. יש לשים לב לנשימת התינוק – נשימת התינוק צריכה להיות שקטה ורגועה. אם הוא “חורק”, או נושם בכבדות, הוא נמצא בתנוחה לא נכונה. יש להוציאו מהמנשא ולתקן את התנוחה.

 6. יש לשמור על ערנות ההורה בעת השימוש במנשא ולהיות מודעים וקשובים לתינוק בכל עת, גם ובעיקר בעת הנקה במנשא.

 7. הנקה במנשא מחייבת קשר עין רציף והמנעות מהסחות דעת בשל הצורך לרופף את המנשא ולסובב את פני התינוק אל גופך. יש לודא שהתינוק מסוגל לשלוט ולהזיז את ראשו תוך כדי הנקה למקרה שירצה להוציא את הפטמה מפיו. מיד לאחר ההנקה יש למקם את התינוק מחדש בצורה בטיחותית כשפניו גלויות והמנשא מהודק היטב.

 8. יש לודא שהתינוק תמוך ע״י המנשא בהתאם לגילו בצורה שלא תאפשר נפילה מהמנשא.

 9. בהוצאת התינוק מהמנשא יש להקפיד לאחוז בו היטב מרגע שהתחלת לפתוח את האבזמים או הקשרים.

 10. רצוי להתאמן בשימוש במנשא תחילה בבית, בקרבת מזרון/מיטה ובנוכחות אדם נוסף העומד לידך ויכול לעזור לך. אפשר גם להתאמן בעזרת בובה לפני שמתחילים להתאמן עם התינוק.

 11. יש להשתמש במנשא בהתאם להוראות היצרן ולודא בכל עת שהמנשא שלם ותקין ללא פגמים, קרעים או סימני בלאי.

 12. מומלץ לנעול נעליים שטוחות ונוחות בעת השימוש במנשא.

 13. נשיאת גב מיועדת לתינוקות בני 4 חודשים לפחות עם החזקת ראש מלאה במנשא מבד שאינו אלסטי או גמיש בלבד ובהתאם להמלצות היצרן. אין לשאת על הגב במנשא בד אלסטי בשום גיל! 

הדרך הטובה ביותר לודא שהמנשא שלך ואופן השימוש בו הם בהתאם לכללי הבטיחות היא לקבל הדרכה לשימוש נכון ולהתאמת המנשא והתנוחה לגילו של התינוק אצל מדריכת מנשאים

 

קישורים רלוונטיים

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page