top of page

תנוחת גב במנשא תינוקות

עודכן: 29 באפר׳ 2022

בנשיאת גב התינוק רוכב על גב ההורה כמו ב”שק קמח” כשרגליו מחבקות את מתני ההורה.

נשיאת גב מומלצת ביותר לנשיאת תינוקות כבדים ופעוטות ללא נזק לגב ההורה, כל עוד הפעוט וההורה מעונינים בכך.

ממתי אפשר לשאת על הגב?

בחודשים הראשונים לאחר הלידה מומלץ להקפיד על קשר עין עם התינוק בעת השימוש במנשא מטעמי בטיחות.

ההמלצה שלנו היא להמתין עם נשיאה על הגב עד גיל 4 חודשים לפחות, או עד השלב המומלץ ע״י היצרן (המאוחר מביניהם).

ברוב מנשאי הילקוט גיל התחלת השימוש בנשיאה על הגב נע בין 4-6 חודשים.

אפשר לשאת על הגב לפני גיל ישיבה?

אין צורך לחכות לגיל ישיבה כדי לשאת תינוק על הגב. ישיבה היא תנוחה שבה התינוק מחזיק את גבו ישר וזקוף בכוחות עצמו ללא תמיכה. למרות שנשיאת גב היא תנוחה זקופה, נשיאה על הגב איננה ישיבה כל עוד המנשא תומך בגוף התינוק תמיכה מלאה, באופן שאינו מאלץ את התינוק להפעיל כל מאמץ כדי להישאר זקוף.

דגשים לנשיאה נכונה על הגב

  • הבד מתוח ומהודק ללא קפלים

  • התינוק ממוקם גבוה ככל הניתן בהתאם לנוחות הנושא.

  • מפתח הרגליים מתאים למרחק בין ברכי התינוק ומאפשר לשני מפרקי הברך להיות חופשיים, כאשר הברכיים מורמות וגבוהות מהאגן, והירכיים תמוכות עד כס”מ לפני הברך במנח השומר על זוית נכונה של מפרק הירך. המפתח צריך להתאים למידת התינוק ולא לאלץ אותו לפישוק רחב מדי.

  • המנשא מאפשר גב מעוגל ואינו מאלץ את התינוק לישר את גבו, בפרט כשמדובר בתינוקות צעירים.

  • ראש התינוק תמוך בזמן שינה.

איך זה אמור להראות?


איור של נשיאת גב נכונה ושגויה. בנשיאה נכונה המנשא מהודק והבד מתוח, עמוד השדרה נתמך וזקוף והמשקל קרוב למרכז הכובד של ההורה

איור של נשיאת גב נכונה ושגויה. בנשיאה נכונה הברכיים רחוקות זו מזו, הירכיים תמוכות עד הברך, הגב מעוגל והמשקל סמוך למרכז הכובד של ההורה.

סוגים של מנשאי גב


מנשאי גב שמתאימים החל מגיל 4 חודשים כל עוד רוצים לשאת:
מנשאי גב שמתאימים רק לאחר שהפעוט משיג יכולת ישיבה עצמאית:

Commentaires


Post: Blog2_Post
bottom of page